Akupunktør Michael

Mere effektiv behandling ved hjælp af akupunktur teknologi

Som én af få klinikker i Danmark har jeg en AcuGraph. En AcuGraph er en avanceret modstandsmåler, der måler meridianbanerne i kroppen og viser resultatet visuelt på en graf. Helt præcist viser grafen, hvor der er ubalancer i kroppen, som med fordel kan behandles.

Jeg kan derfor med stor nøjagtighed placere mine akupunkturnåle i de bestemte triggerpunkter, hvor cirkulationen af livsenergien Qi bliver forstyrret, således jeg kan genoprette eventuelle ubalancer i kroppens meridianbaner.

Min tilgang til akupunktur adskiller sig fra mange andre akupunktører, idet jeg benytter en AcuGraph. Hvor mange andre danske akupunktører tilbyder en lang række behandlinger ud fra ét eller flere systemer, går jeg anderledes til værks. Jeg fokuserer på afbalancering af kroppen ved hjælp af AcuGraphen. Det stiller mig stærkt i forhold til at bekæmpe dine psykiske og fysiske smerter.

Ved at bruge værktøjet i mit arbejde oplever jeg en mere effektiv behandling, fordi den giver mig en visuel oversigt over energien i mine patienters meridianbaner i realtid. På den måde kan jeg hurtigt lave behandlingsplaner for mine patienter, gemme resultaterne i systemet og hurtigt finde dem frem gennem hele behandlingsperioden.

Ligeledes oplever jeg bedre forståelse for behandlingsformen fra patientens side, fordi de er med til at se forandringen samt effekten af behandlingen visuelt på en skærm.

Kontakt Akugraf

Få en uforpligtende snak med Michael
Ring nu!

Hvordan bruger jeg min AcuGraph?

Jeg bruger AcuGraphen i mit arbejde som et visuelt værktøj til at fortælle mine patienter, hvordan jeg gør og hvorfor, samt til at lave en effektiv behandlingsplan.

AcuGraph værktøjet måler objektivt den elektriske hudmodstand ved repræsentative akupunkturpunkter på kroppen. I alt måler jeg 24 punkter – 6 på hver hånd og 6 på hver fod. Målingen tager kun et par minutter og er fuldstændig smertefri. Computeren analyserer herefter målingen og giver en komplet oversigt over balancer/ubalancer i meridianbanerne og anbefaling til behandling.

AcuGraphen skal eller kan ikke erstatte traditionelle diagnose metoder, men skal ses som en ekstra dimension på behandlingen. AcuGraph værktøjet leverer nemlig mere information, der hjælper mig med at træffe en afgørelse for videre behandling. Værktøjet bruger jeg derfor også i den videre behandling, idet den synliggør med en visuel graf, hvilken effekt behandlingen har på kroppen.

 

En ny måde at forstå akupunktur på

Akupunktur kan være vanskelig at forklare til patienter, fordi det er en form for alternativ behandling, der ofte kan være svær at forstå, hvis ikke man kender så meget til det i forvejen. Mange køber ikke præmissen eller tror på, at akupunktur kan hjælpe dem. Jeg anvender derfor det visuelle resultat, jeg får ved at bruge min AcuGraph, til at få øjeblikkelig forståelse fra patientens side, fordi de kan se, hvad der sker i kroppen med deres egne øjne.

Fordelen ved at bruge en AcuGraph er derfor, at patienten kan, udover selv at mærke forandringen på kroppen, også følge med i udviklingen visuelt på skærmen. Det fører ofte til bedre forståelse samt accept af de forskellige behandlingsformer jeg tilbyder.

HVAD KAN AKUGRAF BEHANDLE?

Stort set alle lidelser og gener kan behandles med akupunktur. De fleste smerter kan fjernes helt og mange gener fra kroniske lidelser vil kunne lindres ved hjælp af akupunktur.
Læs mere

FÅ TILSKUD TIL DIN BEHANDLING

AkuGraf er RAB registreret (Registreret Alternativ Behandler), hvilket betyder, at du kan få tilskud til behandlingerne fra Sygeforsikringen “Danmark” – ligesom flere forsikringsselskaber yder tilskud til akupunktur.
Læs mere
envelope-ophone