Akupunktør Michael

Persondatapolitik

AkuGraf behandler personoplysninger om klienter. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger som vi behandler. Det er i alle tilfælde vores mål, at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

 

Sådan opbevarer og beskytter vi personoplysninger

AkuGraf behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.

Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod f.eks. tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende sikkerheden, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Vi opbevarer persondata i op til 5 år fra den seneste behandling. Har klienten givet meddelelse til klinikken om, at han eller hun ikke længere vil være klient hos klinikken, ophører klinikkens opbevaring af persondata om patienten.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personoplysninger, når vi har hjemmel til det. Det opnår vi ved, at den registrerede har afgivet samtykke til, at vi behandler en række konkrete oplysninger om personen.

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt, og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end højst nødvendigt.

 

VI OPBEVARER FØLGENDE OPLYSNINGER:

  • Navn, adresse, telefono nummer og e-mailadresse
  • CPR nr. og køn
  • symptomer, smerter (evt. for forskellige områder af kroppen), medicinering og evt. lægens diagnose
  • Behandlingsoversigt

Vi indsamler ikke persondata om patienten fra andre kilder end patienten. Behandlingen og de registrerede data baseres alene på oplysninger fra patienten.

 

Brugen af persondata

Patientens persondata anvendes af klinikken, for at kunne yde klienten den mest egnede behandling og for at kunne anmode om eventuelle tilskud fra forsikringsordninger, pensionskasser mv., som patienten selv henleder klinikkens opmærksomhed på.

 

Hvornår videregiver vi personoplysninger?

Vi videregiver aldrig personoplysninger til trediepart, uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller at vi bliver pålagt det af en domstol.

For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er vi omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab gennem vores arbejde.

 

Indsigtsretten og retten til at blive glemt

Du har ret til at få indsigt i, ændret og slettet de personoplysninger, som vi har registreret og behandlet om dig. Ønsker du det, så beder vi dig kontakte AkuGraf pr. mail eller telefon.

Som svar på din henvendelse, vil vi informere dig om, hvilke oplysninger vi kan slette med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme i henhold til lovgivningen.

 

Sådan klager du

Ønsker du at klage over den måde vi behandler oplysninger på, kan du kontakte AkuGraf pr. mail eller telefon.

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
DK-1300 København K.

envelope-ophone